mandag den 8. februar 2016

Ejendomsmægler fra Aarhus snød foran i køen: Købte selv sommerhus

Ejendomsmægler fra Aarhus snød foran i køen: Købte selv sommerhus

En kunde ville købe et sommerhus af ejendomsmægler Jesper Bjerg fra Danbolig i Beder. Men mægleren købte selv huset for billigere penge. Det har udløst en bøde på 45.000 kroner.

En kunde bød 885.000 kroner for et sommerhus, som ejendomsmægler Jesper Bjerg, indehaver af Danbolig i Beder, havde til salg. Men ejedomsmægleren overhalede kunden inden om - og købte selv sommerhuset for 800.000 kroner. Den finte har udløst en bøde til mægleren på 45.000 kroner fra Disciplinærudvalget for Ejedomsmæglere.
Det skriver Ekstra Bladet.
Stiften.dk har talt med ejendomsmægler Jesper Bjerg. Han siger, at han ikke har noget tilføje sagen men henviser til Danboligs hovedkontor. Danboligs chef, adm. direktør Per Bie, siger til Stiften.dk, at ejendomsmæglerkæden tager sagen meget alvorligt, og at Beder-ejendomsmægleren betaler bøden - og tager den til efterretning.
»Når vi får en sag i disciplinærudvalget, tager vi sagen meget alvorligt. Vi er rigtig  kede af, at en kunde har haft en dårlig oplevelse hos os. Enhver kunde skal gerne have armene oppe i vejret, efter mødet med os og være yderst tilfredse med vores service,« siger Per Bie.
Ifølge Ekstra Bladet bød en kunde 885.000 kroner for sommerhuset. Kunden fik adslag på at købe, men undrede sig, da han erfarede, at ejendomsmægleren i Beder selv havde erhvervet sig sommerhuset for 800.000 kroner.
Sælgeren af sommerhuset fik besked om det højere tilbud - men for sent i følge afgørelsen fra Disciplinærudvalget for Ejendomsmæglere. Sælgeren stillede sig til tåls med, at han ville opnå nogenlunde samme pris, fordi ejendomsmægleren ikke skulle have sit salær, hvis han selv købte sommerhuset.
Den interesserede køber indgav til gengæld sagen for disciplinærudvalget, som har afgjort, at Jesper Bjerg forbrød sig på reglerne om selvindtræde. Det vil sige, at ejendomsmægleren satte sig selv ind som mellemmand. Risikoen er her rent juridisk, at mellemmanden - i det her tilfælde ejendomsmægleren - ikke varetager sælger eller købers interesse ordentligt.
Det mente Disciplinærudvalget for Ejendomsmæglere ikke var tilfædlet. Derfor Har ejeomsmægleren fået en bøde på 45.000 kroner.
Kilde: http://stiften.dk/aarhus/ejendomsmaegler-snoed-foran-i-koeen-koebte-selv-sommerhus
Undgå ejendomsmægler med dårlig moral. Brug Nem Ejendomsmægler Aarhus

lørdag den 9. maj 2015

Rådgivning fra ejendomsmægler - Købermægler

Rådgivning fra ejendomsmægler


Ejendomsmægleren er sælgers mand. Ejendomsmægleren kan hjælpe dig gennem hele salget – lige fra at prissætte boligen til at finde en køber og gennemføre handlen. Ejendomsmæglerens funktion er, at være rådgiver for sælger. Men han kan også fungere som køberrådgiver.

Ejendomsmæglerens forpligtelser

Ejendomsmægleren skal ifølge lov om formidling af fast ejendom m.v. leve op til en række krav:
 • Ejendomsmægleren skal rådgive sælger samt varetage sælgers behov og interesser. Han må derfor ikke fungere som partsrepræsentant for både køber og sælger i samme handel
 • Ejendomsmægleren skal leve op til god ejendomsmæglerskik. Hvis ejendomsmægleren er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening skal han leve op til De Forbrugeretiske Regler for Ejendomsmæglere
 • Ofte har ejendomsformidlingsvirksomheden et samarbejde med en bank, et forsikringsselskab eller lignende. Hvis ejendomsformidlingsvirksomheden er helt eller delvist ejet af en bank, et forsikringsselskab eller lignende, skal det fremgå af ejendomsformidlingsvirksomhedens navn eller en tilføjelse hertil. Hvis virksomheden sælger andre ydelser så som forsikringer eller lignende, skal det fremgå af virksomhedens hjemmeside eller i skriftligt materiale.
 • Du behøver ikke at bruge ejendomsmæglerens samarbejdspartnere.
 • En ejendomsmægler må ikke stille krav om, at du skal vælge en speciel bank, forsikringsselskab, bygningssagkyndig, autoriseret elinstallatørvirksomhed eller lignende.
 • Hvis ejendomsmægleren har en væsentlig økonomisk eller personlig interesse i, at en bolighandel bliver gennemført, eller at du vælger en særlig finansiering, forsikring eller andet, skal han gøre dig opmærksom på dette.
 • Hvis ejendomsmægleren modtager provisioner eller lignende for henvisning eller fremskaffelse af finansiering, forsikring eller andre ydelser, skal han gøre dig opmærksom på dette. Oplysningerne skal fremgå af virksomhedens hjemmeside eller i skriftligt materiale (fx handlens dokumenter). Han skal også oplyse om størrelsen på provisionen, hvis du spørger.
 • Ejendomsmægleren skal informere både sælger og køber om huseftersynsordningen (tilstandsrapport og elinstallationsrapport) og energimærkeordningen.

Vær opmærksom på ejerforhold og samarbejdsaftaler

Mange ejendomsmæglere har en franchiseaftale med eller samarbejder fast med et bestemt pengeinstitut eller realkreditinstitut. Der er også en del, der har aftaler med forsikringsselskaber. Det betyder, at ejendomsmægleren har en interesse i at få dig til at vælge bestemte produkter.
Ejendomsmægleren er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke selskaber han samarbejder med. Han skal også oplyse om størrelsen på eventuelle provisioner.
Det står dig frit for at vælge et andet finansieringsselskab, end det ejendomsmægleren foreslår.

Ejendomsmæglerens opgaver for sælger

Hvis du bruger en ejendomsmægler i forbindelse med salg, er der en række opgaver, som han ifølge loven skal udføre. Han skal:
 • Lave en skriftlig formidlingsaftale. En formidlingsaftale indeholder en oversigt over den pris, som I har aftalt samt oplysning om ansvarlig ejendomsmægler for sagen.
 • Beregne et salgsbudget og et salgsprovenu.
 • Vurdere boligen og angive den kontantpris, han mener den kan sælges til. Mange ejendomsmæglere tilbyder at gøre dette gratis, da de er interesserede i at få opgaven med at sælge boligen.
 • Lave nødvendige undersøgelser af ejendommen samt indhente og kontrollere dokumenter og andre oplysninger, der er relevante for bolighandlen.
 • Lave en salgsopstilling med oplysninger om boligens kontantpris og ejerudgifter, samt oplyse om forbrug af/udgifter til varme og om boligens varmekilder.
 • Rådgive dig om behov og mulighed for at få lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.
 • Lave et udkast til en købsaftale.
 • Forhandle med interesserede købere.
 • Give dig en endelig opgørelse over de udgifter og opgaver, som han har haft i forbindelse med salget.

Derudover kan en ejendomsmægler hjælpe dig med:

 • at markedsføre din bolig i aviser, på internettet og så videre
 • at vise boligen frem for interesserede købere
 • Hjælpe med berigtigelsen af handlen. ”Berigtigelse” vil sige, at handlen bliver gennemført i praksis. Det omfatter blandt andet tinglysning af skødet og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Det er normalt købers rådgiver, der står for dette. Din ejendomsmægler skal dog kontrollere, at det går rigtigt til.

Højeste vurdering betyder ikke højeste salgspris!

Det er fristende at vælge den ejendomsmægler, der har givet den højeste vurdering af din bolig. En høj vurdering er dog ikke nødvendigvis lig med en høj salgspris. En for høj vurdering kan faktisk betyde, at det tager lang tid at sælge boligen. Derfor skal du være varsom med blot at vælge ud fra vurderingen – særligt hvis vurderingerne fra de forskellige mæglere er meget forskellige. Mæglerens vurdering er kun vejledende. I sidste ende er det eneste afgørende, om du og køber kan blive enige om en pris..

Få tilbud fra flere

Du bør altid få tilbud fra mere end én ejendomsmægler. Husk at pris og kvalitet ikke altid hænger sammen. Overvej derfor hvilke ydelser, der er med i ejendomsmæglerens pris. Hvis en ejendomsmægler er dyrere, så spørg, hvad du får for den højere pris. Er det eksempelvis flere annoncer eller markedsføring gennem flere butikker?

Spar penge ved at gøre noget selv

Du kan spare penge ved selv at stå for dele af handlen. Du kan for eksempel selv vise din bolig frem. Nogle ejendomsmæglere tilbyder ordninger, hvor du selv står for udvalgte dele af handlen og dermed sparer penge på salæret. Hvis du ønsker at gøre noget selv, skal dette skrives ind i formidlingsaftalen.

Ejendomsmægleren som køberrådgiver

En ejendomsmægler må aldrig fungere som repræsentant for både køber og sælger i samme handel. Af samme grund må ejendomsmægleren ikke hjælpe dig som køber med at berigtige handlen (håndtere skøde, tinglysning med videre), når ejendomsmægleren har formidlet salget af den pågældende ejendom. Boligfotograf
Du kan som køber benytte en ejendomsmægler – eller anden rådgiver – der kan rådgive dig om hele købsprocessen. Køberrådgivning er ikke reguleret af lov om formidling af fast ejendom m.v.
En køberrådgiver kan fx hjælpe dig med, at:
 • søge efter boliger (oprettelse i køberkartoteker)
 • besigtige boligen sammen med dig
 • forhandle med sælger og/eller dennes ejendomsmægler om pris, betingelser med mere
 • skaffe og vurdere relevante dokumenter i forbindelse med bolighandlen
 • rådgive dig vedr. købsaftalen og handlens vilkår mv.
 • udarbejde et skøde og sørge for, at det bliver tinglyst
 • håndtere sagsgangen i forhold til offentlige myndigheder (primært tinglysningskontor og kommunen)
 • udarbejde en refusionsopgørelse. Købermægler
 • frigive købesummen til sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger.
Køberrådgiveren kan også rådgive dig om valg af lån og forsikringer samt håndtere de praktiske opgaver i forbindelse med dem. Desuden kan han hjælpe dig med at afklare dit boligbehov og lægge et budget. Men det er oftest bedst at tale med en bank eller anden finansiel rådgiver om budget og finansiering.

fredag den 30. august 2013

Net ejendomsmægler Amager København

Net ejendomsmægler

Du kan tjekke en ejendomsmægler på internettet eller hos Klagenævnet for Ejendomsformidling. Find ud af hvem du har mest tillid til.

Det kan være svært at vælge den bedste ejendomsmægler, når du skal sælge dit hus eller din lejlighed. Men der er flere ting, du kan gøre, hvis du vil finde den mægler, der er den bedste for dig.
Du kan f.eks.:
 • Spørge dig for i dit lokalområde.
 • Søge på Google på ejendomsmæglerens navn og se, hvad der dukker op.
 • Tjekke, om der har været klagesager mod mægleren på Klagenævnet for Ejendomsformidling.
 • Læse, hvad der står på ejendomsmæglerens hjemmeside.

Tjek prisen og spørg ejendomsmægleren

- De fleste spørger 2-3 mæglere, hvis de skal sælge en bolig. Man kan være opmærksom dels på prisen, boligen skal sælges for, og dels på, hvad ejendomsmægleren skal have for at sælge boligen.
- Men det er også vigtigt at få oplyst, hvordan ejendomsmægleren vil sælge boligen, og hvad han plejer at gøre. Spørg og vælg den, du har mest tillid til - lige som når du vælger håndværker, siger vicedirektør i Dansk Ejendomsmæglerforening, Thomas Torp.

Lav selv noget af arbejdet og spar penge

Du skal også se på, hvilke muligheder der er for at sælge boligen. De fleste mæglere har forskellige pakker, hvor du f.eks. kan spare penge, hvis du vil stå for en del af arbejdet selv.

Èn fejl behøver ikke være vigtig

Hos Klagenævnet for Ejendomsformidling kan du tjekke, om der har været klagesager mod de ejendomsmæglere, du overvejer at vælge.
- Men det giver ikke nødvendigvis et rigtigt billede. Måske har en ejendomsmægler solgt 500 boliger og begået én teknisk fejl, mens en anden mægler kun har solgt fem boliger, siger Thomas Torp.

Analyse: Nybolig mest utroværdig

Normalt er det den lokale ejendomsmægler, uanset om han eller hun tilhører en bestemt kæde eller ej, der er vigtigst. Men folk har også et forhold til de forskellige ejendomsmæglerkæder.
I en undersøgelse som Greens Analyseinstitut har lavet for Børsen mener 22 procent af de adspurgte, at Nybolig er den mest utroværdige ejendomsmægler, mens 16 procent peger på det københavnske ejendomsmæglerfirma Base 1. Ejendomsmægler amager
Direktør i pr-virksomheden Burson Marsteller, Kim Larsen, mener ifølge Børsen, at Nyboligs kedelige førsteplads hænger sammen med Sadolin-sagen, hvor ejendomsmægler Hanne Nørrisgaard forsømte sin oplysningspligt ved ikke at fortælle køberne, at hun var medejer af Sadolin Parken. Hun fortalte heller ikke køberne, at de bare havde reserveret en bolig og ikke købt den, hvorpå prisen senere blev hævet. Boligsiden